Cif kuchyň MR 750ml

Kód: 0000245
Neohodnoceno
64 Kč 77,44 Kč včetně DPH
Skladem

Detailní informace

Detailní popis produktu

Rychle odstraňuje každodenní nečistoty v kuchyni. Cif Kuchyň Ultrafast čisticí sprej rychle odstraňuje běžné nečistoty v kuchyni a přitom zanechává povrchy zářivé. Nastříkejte, setřete a je to hotové!

Země původu

Evropská unie

Adresa dodavatele

Unilever ČR spol. s r. o., Rohanské nábřeží 670/17, Praha 8, 186 00

Bezpečnostní upozornění  

Signální slovo: Varování

H302 - Zdraví škodlivý při požití.

H318 - Způsobuje vážné poškození očí.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.

  • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
  • Bezpečnostní list: https://cdn.kosik.cz/content/pdf/bl/8714100499337.pdf

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: