O NÁS » Všeobecné obchodní podmínky
Všeobecné obchodní podmínky

 

Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na veškeré zboží dodávané dodavatelem všem

 

fyzickým i právnickým osobám. Veškeré odchylky od těchto podmínek musí být ujednány
v písemné formě na základě dohody obou smluvních stran.

Objednávání zboží
Objednávat můžete telefonicky, písemně, faxem nebo e-mailem. Objednávka musí
obsahovat identifikační údaje kupujícího, bankovní spojení, IČ, případně DIČ, spisovou
značku, popis a přesnou specifikaci zboží, množství, termín dodání, pracovní dobu
a dopravní dispozice. Dbejte prosím na správnost dodací adresy, neboť v případě dodání
zboží na chybnou adresu ponese zodpovědnost kupující. Objednáním zboží kupující souhlasí
s obchodními podmínkami dodavatele.

Cena zboží
Cena zboží je stanovena dohodou v souladu se zákonem o cenách č.526/1992 Sb. v platném
znění a vychází z ceníku prodávajícího platného v příslušném období. Zboží se vždy dodává
za aktuální ceny, tyto budou součástí přiloženého ceníku. K ceně bez DPH je účtována daň
z přidané hodnoty dle platných předpisů. Slevy z uvedených cen jsou řešeny individuálně
dle četnosti odběru, množství apod.

 

Platba za zboží
Objednané zboží je možno uhradit buď bankovním převodem na základě faktury nebo
v hotovosti. Splatnost faktur pro platbu převodem je 14 dnů ode dne vystavení dokladu.
Minimální hodnota objednávky je 500,- bez DPH za zboží. U nově zavedeného zákazníka
první platba proběhne vždy v hotovosti. Dále již dle platných obchodních podmínek.

Při nákupu do 1000,- bez DPH platba HOTOVĚ.

 

Způsob plnění
Není-li dohodnuto jinak, dodavatel se zavazuje dodat objednané zboží nejpozději do 48
hodin (mimo So, NE, svátky) od přijetí objednávky, a to za předpokladu, že objednávka
bude doručena v pracovní den do 14 hod. Ustanovení platí pro zboží, které je skladem.
Dodávka v režimu náhradního plnění se realizuje na výzvu objednavatele. Pokud má kupující
zájem o poskytnutí náhradního plnění, musí s dodavatelem uzavřít rezervační smlouvu.

Doprava v ceně je při objednávce nad 2 000,- bez DPH (platí jen pro Moravskoslezský region).

Zboží dopravujeme následujícími způsoby:

a) naší vlastní dopravou
b) službou PPL + dopravné dle aktuálního ceníku služby
c) službou České pošty + poštovné dle aktuálního ceníku služby

Reklamace a záruční doba
Kupující je povinen při přejímce zboží zkontrolovat expediční obaly a zboží. Nesprávné
množství, zjevné vady zboží nebo porušené obaly při dodávce, zákazník reklamuje písemně
ihned do dodacího listu či faktury. Na dodané zboží je kupujícímu poskytnuta záruční doba
stanovená zákonem.
Reklamace se provádí přímo u nás na prodejně v sídle společnosti, uplatnit lze u OZ, nebo
u řidiče naší společnosti.


www.velkoobchodzajac.eu